• Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει.
  • Τούς άρχοντας τριών δει μεμνήσθαι πρώτον μεν ανθρώπους άρχειν δεύτερον κατά νόμους άρχειν τρίτον ουκ αεί άρχειν. Αγάθων