Βλέπε και:  • Αιτώ παρόντα (Να επικρίνεις κατά πρόσωπο) Αρχαίο ρητό
  • Ο μη δεχόμενος ελέγχους είναι εχθρός του ίδιου του εαυτού του