• Η των συγγενών έχθρη της των οθνείων (ξένων) χαλεπωτέρη μάλα. Δημόκριτος