Βλέπε και:


  • Η έλλειψη αποφασιστικότητας είναι πράγμα βλαβερό Ευριπίδης
  • Και λέω το ναι και το ξαναλέω και τι να πω δεν ξέρω Σοφοκλής