Βλέπε και:  • Η μεγαλύτερη αδιακρισία είναι να ζητάς κάτι που δεν μπορούν να σου αρνηθούν Αγάθων
  • Ο αχρείος είναι πολύ χειρότερος απ' τον αδιάκριτο Πλωτίνος