Ακρόπολη Αθηνών

αρχαία ακρόπολη στην Αθήνα

Βλέπε και:

Η Ακρόπολη των Αθηνών  • Ακρόπολη είναι το ωραιότερο ποίημα του κόσμου, γραμμένο με λίθους.
  • Η μεν Ελλάς εν μέσω πάσης γης, η δ' Αττική της Ελλάδος, της δε χώρας η πόλις, της δ' αυ πόλεως η ομώνυμος. (Η Ελλάδας βρίσκεται στη μέση όλης της γης, η Αττική στη μέση της Ελλάδας, η Αθήνα στη μέση της Αττικής και στη μέση της Αθήνας η Ακρόπολη.)