Ο Αλκιδάμας 4ος αι. π. Χ. ποιητής και σοφιστής από την Ελαία της Αιολίδος.