• Η αγάπη που περιμένει αμοιβαιότητα ήδη δεν είναι αγάπη Άγνωστος
  • Η αμοιβαιότητα είναι ο νόμος της αγάπης Άγνωστος