Βλέπε και:  • Η αντίρρηση, όταν έχει αγαθά ελατήρια, είναι πάντοτε ωφέλιμη
  • Ο άνθρωπος που έχει διαρκώς αντιρρήσεις, δεν είναι δυνατόν να έχει ποτέ σαφείς ιδέες Σπένσερ