Βλέπε και:  • Η πρώτη γυναίκα μου ήταν πολύ ανώριμη. Όταν ήμουνα στην μπανιέρα, βούλιαζε τις βαρκούλες μου Άλλεν Γούντι