Αξιώματα φυσικών επιστημών

AΕπεξεργασία

Αφθαρσία της ύλης, Ηράκλειτος Αναξιμένης

EΕπεξεργασία

Εντροπία «Όπως όλες οι μορφές ενέργειας τείνουν τελικά να μετατραπούν σε θερμική ενέργεια έτσι και τα διαφορετικά πολιτικά συστήματα για ν΄αποφύγουν το καταστροφικό θερμικό κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο υιοθετούν αμοιβαία απόψεις κοινώς παγιωμένες και παραδεδειγμένες». Ροζέ Γκαρωντύ«Le Grand Tournat Du Socialisme» (Η μεγάλη καμπή (στροφή) του σοσιαλισμού), 1966

MΕπεξεργασία

  • Τίποτε δεν προέρχεται από το μηδέν και τίποτε δεν καταλήγει στο μηδέν και η καταστροφή είναι αλλαγή μορφής. Λουκρήτιος De rerum natura (Περί της φύσεως των πραγμάτων).