Απολλώνιος ο Περγάμου

Αυθεντικό κείμενο ρητών και μετάφρασή τουςΕπεξεργασία

  • Χρόνος σοφώτατος
    • Ο χρόνος (η πείρα) είναι γεμάτος από σοφία


Μόνο σε μετάφρασηΕπεξεργασία

  • Μόνο το κακό αναπτύσσεται αφεαυτού, αλλά για την καλοσύνη απαιτείται προσπάθεια και θάρρος