Βλέπε και:  • Αλλοτρίων απέχου (Τα ξένα πράγματα να τα αποφεύγεις) Περίανδρος
  • Η αποχή δεν είναι η αρετή, αλλά η βάση της αρετής Αρκεσίλαος
  • Η αποχή είναι η ασφάλεια της εγκράτειας Πλάτων
  • Η αποχή είναι ο ισχυρότερος φραγμός κατά της ασθένειας Πλάτων