Βλέπε και:  • Ο χωρισμός σβήνει τα μικρά αισθήματα και δυναμώνει τα μεγάλα Λαροσφουκώ
  • Σε κάθε αποχωρισμό υπάρχει και μια μορφή θανάτου