Βλέπε και:  • Η απροσεξία είναι η αξία της αναπόφευκτης συνέπειας
  • Η απροσεξία προκαλεί περισσότερο κακό, παρά η έλλειψη γνώσης Φραγκλίνος