Βλέπε και:  • Απόλυτη αλήθεια δεν υπάρχει, αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια Ντζέρολντ Ντ.
  • Ο δρόμος δίχως τέλος, είναι ο μόνος που αξίζει το ταξίδι Γνωμικό των Σούφι
  • Ο Θεός είναι αλήθεια και το φως είναι η σκιά του