Αρχαίοι Σπαρτιάτες (στους πολύλογους πρεσβευτές από τη Σάμο)

Την μεν αρχήν του λόγου ελησμονήσαμεν, το δε τέλος αναμένομεν. Ξεχάσαμε ήδη την αρχή του λόγου και αναμένουμε το τέλος του.