Αρχαιολογία

συστηματική μελέτη των υλικών καταλοίπων του ανθρώπινου παρελθόντος
Ομάδα αρχαιολόγων επί τω έργω