Βικιφθέγματα:Γραφειοκράτες

Ένας γραφειοκράτης (bureaucrat) των Βικιφθεγμάτων μπορεί επιπλέον:

  • Να μετατρέπει λογαριασμούς χρήστών σε διαχειριστές και "γραφειοκράτες".
  • Να κάνει μετονομασίες χρηστών.
  • Να παραχωρεί ή να ανακαλεί ιδιότητα bot σε λογαριασμούς χρηστών.