Βικιφθέγματα:Οδηγός μορφοποίησης

Αυτό είναι ένα πρόχειρο έγγραφο. Σκοπός είναι η υιοθέτηση κοινών κανόνων μορφοποίησης των άρθρων στα Βικιφθέγματα. Μην διστάσετε να το αλλάξετε ή να προτείνετε αλλαγές στη σελίδα συζήτησης.

Ο οδηγός μορφοποίησης περιέχει προτάσεις που απώτερο σκοπό έχουν την υιοθέτηση μιας κοινής μορφοποίησης στα άρθρα των Βικιφθεγμάτων.

Δομή άρθρουΕπεξεργασία

Ένα άρθρο έχει την εξής δομή:

  • Εισαγωγή
  • Σώμα άρθρου
  • Εξωτερικοί σύνδεσμοι

ΕισαγωγήΕπεξεργασία

Η εισαγωγή είναι ένα κειμενάκι που περιγράφει το θέμα του άρθρου.

Για παράδειγμα αν το άρθρο αφορά ένα πρόσωπο, τότε το κειμενάκι περιέχει το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και θανάτου, το επάγγελμα και άλλα βασικά στοιχεία του προσώπου.

Σώμα άρθρουΕπεξεργασία

Το σώμα του άρθρου αποτελείται από αποφθέγματα, τα οποία είναι και το βασικό στοιχείο που συγκροτεί τα Βικιφθέγματα. Κάθε απόφθεγμα στα Βικιφθέγματα μορφοποιείται ως στοιχείο μιας μη αριθμημένης λίστας. Ο κώδικας έχει αυτή τη μορφή:

* Αυτό είναι ένα απόφθεγμα

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία

Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι μπορεί να είναι πηγές αποφθεγμάτων ή σχετικό με αυτές υλικό.