Βλέπε και:


  • Βοήθεια στα ξένα κράτη: λεφτά που μαζεύονται από τους φτωχούς της πλούσιας χώρας και μεταδίδονται στους πλούσιους της φτωχής χώρας Έζαρ Ε.
  • Βοήθησε πρώτα τον εαυτό σου και έπειτα να καλείς τους θεούς σε βοήθεια Αρχαίο ρητό
  • Δεν έχουμε τόσο πολύ ανάγκη από τη βοήθεια των φίλων μας, όσο από την πίστη μας στη βοήθειά τους Επίκουρος
  • Η μικρή βοήθεια είναι καλύτερη από τη μεγάλη συμπόνια Αγγλική παροιμία
  • Κάθε βοήθεια δημιουργεί και τη βλάβη της Γαληνός
  • Κανένας άνθρωπος δεν είναι σε θέση να σηκώσει ένα βράχο μόνος του Αριανός Φλάβιος
  • Μάθετε, λοιπόν, φίλοι μου, να βαδίζετε με τα δικά σας πόδια και όχι με πατερίτσες Καρρ
  • Μια μικρή βοήθεια, όταν γίνεται στην περίπτωση που χρειάζεται, είναι τεράστια ευεργεσία Δημόκριτος
  • Να βοηθάτε την ανέχεια, ποτέ, όμως, να μην υποστηρίζετε την αργία Λουκιανός