Βουλγάρικες παροιμίες

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Κατάλογος παροιμιών από την Βουλγαρία:


ΑΕπεξεργασία

 • Αυτός που ζει με το σπαθί θα πεθάνει από το σπαθί.
  • Който нож вади, от нож умира.

ΒΕπεξεργασία

 • Βιαστική δουλειά -μεγάλη ντροπή για τον δημιουργό της.
  • Бързата работа - срам за майстора.

ΓΕπεξεργασία

 • Γελάει καλύτερα, όποιος γελάει τελευταίος.
  • Който се смее последен, се смее най-добре.

ΔΕπεξεργασία

ΕΕπεξεργασία

 • Ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη.
  • Една лястовичка пролет не прави.

ΖΕπεξεργασία

ΗΕπεξεργασία

 • Η ένωση δημιουργεί δύναμη.
  • Сговорна дружина, планина повдига.

ΘΕπεξεργασία

ΙΕπεξεργασία

ΚΕπεξεργασία

ΛΕπεξεργασία

ΜΕπεξεργασία

 • Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα όμως μην πεις.
  • Голям залък лапни, голяма дума не казвай.
 • Μπορείς να πας ένα άλογο στο νερό, αλλά δεν μπορείς να το αναγκάσεις να πιει.
  • Насила хубост не става.

ΝΕπεξεργασία

ΞΕπεξεργασία

Ο άδειος ο τενεκές κάνει το μεγαλύτερο θόρυβο. Ο Χάρος φίλους και εχθρούς σ' ένα τραπέζι σμίγει. Ο γέρος πάει ή από πέσιμο ή από χέσιμο.

ΠΕπεξεργασία

ΡΕπεξεργασία

ΣΕπεξεργασία

 • Σταγόνα τη σταγόνα - έτσι δημιουργείται μια ολόκληρη λίμνη.
  • Капка по капка - вир става.

ΤΕπεξεργασία

 • Το αίμα νερό δε γίνεται.
  • Кръвта вода не става.
 • Το είπανε στην αλεπού, η αλεπού το είπε στην ουρά της.
  • Казали на лисицата, а тя си казала на опашката.

ΦΕπεξεργασία

ΧΕπεξεργασία

ΨΕπεξεργασία

ΩΕπεξεργασία
Σύνδεσμοι Βικιφθεγμάτων: Κατηγορίες - Θέματα - Παροιμίες - Άνθρωποι