Βουλγάρικες παροιμίες

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Κατάλογος παροιμιών από την Βουλγαρία:


Α Επεξεργασία

 • Αυτός που ζει με το σπαθί θα πεθάνει από το σπαθί.
  • Който нож вади, от нож умира.

Β Επεξεργασία

 • Βιαστική δουλειά -μεγάλη ντροπή για τον δημιουργό της.
  • Бързата работа - срам за майстора.

Γ Επεξεργασία

 • Γελάει καλύτερα, όποιος γελάει τελευταίος.
  • Който се смее последен, се смее най-добре.

Δ Επεξεργασία

Ε Επεξεργασία

 • Ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη.
  • Една лястовичка пролет не прави.

Ζ Επεξεργασία

Η Επεξεργασία

 • Η ένωση δημιουργεί δύναμη.
  • Сговорна дружина, планина повдига.

Θ Επεξεργασία

Ι Επεξεργασία

Κ Επεξεργασία

Λ Επεξεργασία

Μ Επεξεργασία

 • Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα όμως μην πεις.
  • Голям залък лапни, голяма дума не казвай.
 • Μπορείς να πας ένα άλογο στο νερό, αλλά δεν μπορείς να το αναγκάσεις να πιει.
  • Насила хубост не става.

Ν Επεξεργασία

Ξ Επεξεργασία

Ο άδειος ο τενεκές κάνει το μεγαλύτερο θόρυβο. Ο Χάρος φίλους και εχθρούς σ' ένα τραπέζι σμίγει. Ο γέρος πάει ή από πέσιμο ή από χέσιμο.

Π Επεξεργασία

Ρ Επεξεργασία

Σ Επεξεργασία

 • Σταγόνα τη σταγόνα - έτσι δημιουργείται μια ολόκληρη λίμνη.
  • Капка по капка - вир става.

Τ Επεξεργασία

 • Το αίμα νερό δε γίνεται.
  • Кръвта вода не става.
 • Το είπανε στην αλεπού, η αλεπού το είπε στην ουρά της.
  • Казали на лисицата, а тя си казала на опашката.

Φ Επεξεργασία

Χ Επεξεργασία

Ψ Επεξεργασία

Ω Επεξεργασία
Σύνδεσμοι Βικιφθεγμάτων: Κατηγορίες - Θέματα - Παροιμίες - Άνθρωποι