Βλέπε και:  • Ευτυχισμένο σπίτι εκείνο, μέσα στο οποίο βρίσκονται ενωμένα η κούνια του παιδιού και η πολυθρόνα της γιαγιάς Ουγκώ
  • Βρέφος: Σύνδεσμος μεταξύ ανθρώπων και αγγέλων
  • Το βρέφος είναι η άγκυρα μιας μητέρας