Δέσπω Μπότση

Σουλιώτισσα ηρωίδα στον αγώνα κατά του Αλή Πασά

Αχός βαρύς ακούγεται, πολλά τουφέκια πέφτουν. Μήνα σε γάμο ρίχνονται; Μήνα σε χαροκόπι; Η Δέσπω κάνει πόλεμο με νύμφες και μ αγόνια. Η Αρβανιτιά την πλάκωσε στου Δήμουλα τον πύργο.