Διαζύγιο

λύση της συζυγικής ένωσης

Βλέπε και:  • Ανοχή του διαζυγίου είναι παρότρυνση της ασωτίας και νομιμοποίηση της μοιχείας Μπλίξεν
  • Η αιτία των διαζυγίων που αποδέχεται η κοινωνία είναι γελοία, αφού ο κακός χαρακτήρας είναι πολύ πιο σοβαρή αιτία, παρά η συζυγική απιστία Σω Μπ.
  • Με τη γυναίκα μου χωρίσαμε εξ αιτίας θρησκευτικών διαφορών: εκείνη θεοποιούσε τα λεφτά, ενώ εγώ δεν τα είχα Κόουλ Μπ.
  • Ο γάμος είναι η βασική αιτία διαζυγίου (Marriage is the chief cause of divorce) Μαρξ Γκράουτσο
  • Ούς ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτω (Αυτούς που ένωσε ο Θεός με το μυστήριο του γάμου, δεν επιτρέπεται να χωρίζει ο άνθρωπος) Αγία Γραφή