Δοκίμιο είναι ένα σύντομο, γρήγορα γραμμένο, ευπρόσιτο στο πλατύ κείμενο, που αποτελεί μια απόπειρα να προσεγγίσει κανένας σε αρκετό βαθμό ένα θέμα κριτικής, επιστήμης, τέχνης ηθών με γνώσεις και καλλιέργεια, χωρίς όμως να το εξαντλεί, γιατί τούτο θα απαιτούσε συστηματική και διεξοδική διερεύνηση, επομένως μια πολυσέλιδη γραμματεία.