• "Το να μη βοηθήσεις κάποιον στη δυστυχία του είναι σαν να τον σκοτώνεις στην καρδιά σου." ~ Ανώνυμος
* "Όταν δυστυχούμε είναι φυσικό να πλησιάζουμε το Θεό. Το σπουδαίο και θαυμαστό είναι να μας διακρίνει ευλάβεια όταν ευτυχούμε". - Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
  • "Μόνο το ευτυχισμένο πουλί κελαηδάει ενώ το δυστυχισμένο χώνεται στη φωλιά του και πεθαίνει". Κάλλας Μαρία
  • Η δυστυχία δεν μπορεί να συντρίψει την ψυχή του γενναίου ανθρώπου Σενέκας
  • Δυστυχισμένος Ο άνθρωπος στον Όποιο ΟΙ μνήμες της παιδικής Ηλικίας φέρνουν μόνο θλίψη και φόβο H.p. Lovecraft