Βλέπε και:  • Αδωροδόκητος δοκίμαζε (Να είσαι αδιάφορος στους ελέγχους σου) Χίλων
  • Βους επί γλώσσης [Επί δωροδοκουμένων, για να τηρήσουν τη σιωπή, τοποθετείτο πάνω στη γλώσσα βαρύ νόμισμα με εικόνα βοδιού] Αισχύλος