Σόλων ο Αθηναίος: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
{{Wikipedia}}
 
* Ἀλήθειαν ἀνέχου.
* Ἀρετὴν ἐπαίνει.
*Ἄρχεσθαι μαθών, ἄρχειν ἐπιστήσῃ.
**Μόνο αν μάθεις να άρχεσαι, θα ξέρεις να άρχεις.
* Ασφαλής και άριστη είναι η δημοκρατία, στην οποία η κάθε αδικία τιμωρείται εξίσου από τους παθόντες και τους μη παθόντες απ' αυτή.
* Γηράσκω δ' αεί πολλά διδασκόμενος.
* Γονείς αιδού.
*Εὐθύνας ἑτέρους ἀξιῶν διδόναι, καὶ αὐτὸς ὕπεχε.
**Αν ζητάς από τους άλλους να λογοδοτούν, να είσαι πρόθυμος να λογοδοτείς κι εσύ.
*Ἡδονὴν φεῦγε, ἥτις λύπην τίκτει.
**Να αποφεύγεις την ηδονή που γεννάει λύπη.
* Κακοὺς μίσει.
*Κριτὴς μὴ κάθησο· εἰ δὲ μή, τῷ ληφθέντι ἐχθρὸς ἔσῃ.
**Δικαστή θέση να μη παίρνεις· αλλιώς θα μισηθείς από τον καταδικασμένο.
*Μὴ ψεύδου, ἀλλ᾽ ἀλήθευε
**Μη λες ψέματα· λέγε την αλήθεια
*Μὴ κακοῖς ὁμίλει.
**Να μη συναναστρέφεσαι κακούς ανθρώπους.
*Μηδὲν ἄγαν
**Ποτέ, καμιά υπερβολή
* Μηδενὶ φθόνει.
* Μηδένα πρό του τέλους μακάριζε (Το είπε ο Σόλωνας, στο βασιλιά της Λυδίας Κροίσο).
* Ο νόμος πρέπει να διατυπώνεται έτσι, ώστε η εφαρμογή του να είναι και στην πράξη δυνατή, εφόσον ο νομοθέτης θέλει να τιμωρεί αποτελεσματικά τους λίγους και όχι άσκοπα τους πολλούς απ' τους πολίτες.
*Ὃ ἂν ‹μὴ› ἴδῃς μὴ λέγε. Εἰδὼς σίγα.
**Αν δεν δεις κάτι, μην το λες. Κι αν ξέρεις, μη μιλάς.
* Την ανέχεια πρέπει να ενισχύουμε, αλλά όχι και την τεμπελιά να εφοδιάζουμε.
* Θεὸν σέβου.
* Θυμοῦ κράτει.
* Φίλοις βοήθει.
* Γονείς αιδού.
* Μηδενὶ φθόνει.
* Ἀλήθειαν ἀνέχου.
* Ὅρκῳ μὴ χρῶ.
* Νόμοις πείθου.
* Νόει τὸ δίκαιον.
*Συμβούλευε μὴ τὰ ἥδιστα, ἀλλὰ τὰ βέλτιστα.
* Θυμοῦ κράτει.
**Οι συμβουλές σου να μην είναι για τα πιο ευχάριστα, αλλά για τα πιο καλά.
* Ἀρετὴν ἐπαίνει.
*Σφραγίζου τοὺς μὲν λόγους σιγῇ, τὴν δὲ σιγὴν καιρῷ.
* Κακοὺς μίσει.
**Σφράγιζε τα λόγια με σιωπή, τη σιωπή με την κατάλληλη στιγμή.
 
*Τὰ ἀφανῆ τοῖς φανεροῖς τεκμαίρου.
**Από τα φανερά να συμπεραίνεις τα αφανή.
*Τὰ σπουδαῖα μελέτα
**Μόνο με σοβαρά και αξιόλογα πράγματα να ασχολείσαι
*Τοῖς ἑαυτοῦ πρᾷος ἴσθι.
**Να είσαι πράος απέναντι στους δικούς σου.
*Τοῖς πολίταις μὴ θρασύνου.
**Μην αποθρασύνεσαι προς τους συμπολίτες σου.
*Τῶν γονέων μὴ λέγε δικαιότερα
**Μην ισχυρίζεσαι ότι λες πιο δίκαια πράγματα από τους γονείς σου.
*Φύλασσε τρόπου καλοκαγαθίαν ὅρκου πιστοτέραν.
**Κράτα την ακεραιότητα του χαρακτήρα πιο πιστή από τον όρκο.
* Φίλοις βοήθει.
*Φίλους εὐσέβει.
**Να σέβεσαι τους φίλους σου.
*Φίλους μὴ ταχὺ κτῶ, οὓς δ᾽ ἂν κτήσῃ, μὴ ταχὺ ἀποδοκίμαζε.
**Μην αποκτάς βιαστικά φίλους· όταν όμως τους αποκτήσεις, μην τους απορρίπτεις βιαστικά.
*Χρῶ τοῖς θεοῖς.
**Να έχεις σχέσεις με τους θεούς.
{{Επτά Σοφοί}}
 
29

επεξεργασίες