Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Εμμανουήλ Ροΐδης»

(Αναίρεση αναθεώρησης 30164 υπό τον/την Sarant (Συζήτηση))
 
* Η διάνοια του [[Έλληνας|Έλληνος]] είναι αγρός, τον οποίον ούτος αφίνει ως επί το πολύ χέρσον, διότι γνωρίζει ότι η δαπάνη της καλλιεργείας δεν ήθελε καλυφθή υπό του προϊόντος συγκομιδής. Προς τι λ.χ. να κοπιάση τις όπως γείνη ελληνιστής, κινδυνεύων ν' αποθάνη της πείνης, ενώ γινόμενος κουμουνδουριστής δύναται ν' απολαύση τον επιούσιον άρτον του και έδραν εν τω Πανεπιστημίω;
** [[s:(Αποσπάσματα από ανέκδοτο έργο για τους Έλληνες της εποχής του Ροΐδη)|''Αποσπάσματα από ανέκδοτο έργο για τους Έλληνες της εποχής του Ροΐδη'']]
 
*Η ανοχή τής αισχρότητος είναι το κυριώτατον γνώρισμα του καθʼ ημάς έλληνος, ο λοβός ο πάσχων παρʼ ημίν φρικώδη υπερτροφίαν, έλκος μιαρόν και δυσώδες καταβιβρώσκον πάσας τας τάξεις τής ελληνικής κοινωνίας.
 
* Ἡ [[λύπη]], ἢν αἰσθανόμεθα διὰ τὴν στέρησιν φιλτάτου ὄντος, ὁμοιάζει τὴν ἐκρίζωσιν ὀδόντος· σφοδρὸς ὁ πόνος, ἀλλὰ στιγμιαῖος. Μόνοι οἱ ζῶντες προξενούσιν ἡμῖν διαρκεῖς λύπας. Τὶς πότε ἔχυσε ἐπὶ τοῦ τάφου ἐρωμένης τὸ ἥμισυ, τὸ ἑκατοστόν, τὸ χιλιοστὸν τῶν δακρύων, ἀφ' ὅσα διὰ τὴν κακίαν τῆς ἔχυνε καθ' ἡμέραν;
38

επεξεργασίες