Κυπριακές παροιμίες: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
*"Αν ήταν η αζούλα πούζα, ήθεν να πουζιάσει ούλος ο κόσμος"
 
* "Αν κάμει ο Μάρτης δκυο νερά τζαι ο Απρίλης άλλον έναν χαρά σε τζίντον γεωργόν πόσχει πολλά σπαρμένα"
*"΄Ακουε μεγάλο αμπέλι τζαι πέρνε μιτσί καλάθι.
**Μετάφραση στη Δημοτική: "΄Ακουγε για μεγάλο αμπέλι αλλά πάρε μαζί σου μικρό καλάθι"
*"Άκουε πολλά τζαι πίστεφκε λία"
*"Αλλα λογια θκιε παπα" (οταν απαντα ο αλλος κατι ασχετο απο αυτο που το λες){Άλλο ρωτάς και άλλο σου απαντά)
*"Άλλο μας εδείξαν τζ΄ άλλο μας εμπείξαν" (άλλο είδαμε και άλλο πήραμε.)
*"Αλλού σε τρώει τζαι αλλού κνήθεσαι"
*"Ανάγιως' τον κολλιό να σου φκάλει τα μάθκια σου" (μεγάλωσε το παιδί σου και μετά να σου προκαλεί προβλήματα)
*"Αντί να τρίζει η άμαξα τρίζει ο αμαξηλάτης"
 
* "Απόν αππέξω του χορού, πολλά τραούθκια ξέρει."(οποίος δεν ζει της συγκεκριμένες καταστάσεις δεν ξέρει πως εινε απλά λέει λόγια του αέρα.)
* "Απου πονεί πάει στον γιατρόν τζιαι απού διψά πάει στην βρύσιν."
** Αυτός που έχει το πρόβλημα πρέπει να ψάξει για την λύση
 
* "΄Ακουε μεγάλο αμπέλι τζαι πέρνε μιτσί καλάθι.
** Μετάφραση στη Δημοτική: "΄Ακουγε για μεγάλο αμπέλι αλλά πάρε μαζί σου μικρό καλάθι"
* "Άκουε πολλά τζαι πίστεφκε λία"
 
* "Από΄ σσιει γειτον εσσειει όσιον τζια΄αποσιει όσιον τζιμάτε"
* "Από΄ σσιει πούζαν τζαι παιδί στο γάμο τι γυρέφκει"
*"Απ΄όν έχει νούν έσχει πόθκια"(οποίος δεν σκέφτεται κάνει λάθη.)
 
* "Ασχιμοφόρε τζαι μεν ριάς" {παρά να κρυώνεις καλύτερα να φοράς ότι να ναι}
 
*''Αλλα λογια θκιε παπα '' ( οταν απαντα ο αλλος κατι ασχετο απο αυτο που το λες){Άλλο ρωτάς και άλλο σου απαντά}
 
* "Από το ρίφιν ρίφι, τζιαι γερόκλιαρον αρνί"¨
*"Απού Γερόκλιαρο αρνί τζιαι κοκκορίφι ρίφι"
**Αυτή η παροιμία θέλει να πει, για καλά γερά και υγειές ερίφια , ο επιβήτορας αρσενικός πρέπει να είναι νεαρό ερίφι, ενώ αντιθέτως στα πρόβατα ο επιβήτορας αρσενικός πρέπει να είναι μεγάλης ηλικίας.
 
* "Άλλην μας εδείξαν τζ΄άλλην μας εμπείξαν!!!"(άλλο είδαμε και άλλο πήραμε.)
 
* "Ανάγιως τον κολλιό να σου φκάλει τα μάθκια σου"(μεγάλωσε το παιδί σου και μετά να σου προκαλεί προβλήματα.)
 
* "Απ' αγκάθιν φκαίνει ρόδον"
*"Ασχιμοφόρε τζαι μεν ριάς" {παρά να κρυώνεις καλύτερα να φοράς ότι να ναι}
 
==Β==
* "Βούρα θκιέ τζιαι φτάννω σε"
 
== Γ ==
Γαδαρον καμεις γαδαρον μεγαλονεις
 
* Γάδαρον κάμεις γάδαρον μεγαλώνεις
 
==Δ==
* "Δώκε σιινίν του χωρκάτη, να μπει με τες ποΐνες μεσ'το κρεβάτι" (όταν δώσεις πολύ ελευθερία σε κάποιον, αυτός θα την χρησιμοποιήσει για το δικό του συμφέρον)
* "Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι"
 
 
 
* "Εγιώ στραώνω τζαι πουλώ τζαι εσύ άμπλεπε τζαι γόραζε"
* "Ένας παπάς δκυό εκκλησιές της μιας γελά της"
** "Ένας παπάς δυό εκκλησιές, τη μια την αφήνει αλειτούργητη"
:**Λέγεται ότι κάποιος κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα και σίγουρα αφήνει κάτι πίσω
*"Εν τζαιν φά τζαι κνήστου εν φά τζαι ποταβρίστου"
 
* "Έπαρτον εις τον γάμο σου να σου πεί τζαι του χρόνου"
* "Ετσύλησεν ο τέντζερης, τζαι ήβρεν το καπάτζιν"
 
* "Καλός καλός ο σιοίρος μας, μα εφκέιν χαλαζιάρης"
*"Καλά κρασιά"
* "Κάτσε την μμάππα χαμαί."
** Μετάφραση στη Δημοτική: "Άφησε την μπάλα κάτω." (Δηλ. Μην κάνεις τον έξυπνο)
 
==Ο==
* "Ο άδρωπος ο γυναξιής τρώει πάντα της κκελλές του"
* "Ο βούς επέθανε η φουμουσιαρκά εχάλασε"
*"Ο βούς επέθανε η φουμουσιαρκά εχάλασε"
*"Ο γάρος ο [[Τεμπελιά|οκνιάρης]] εν τζαι βαρυγομαρκάρης."
** Μετάφραση στη Δημοτική: "Ο γάιδαρος ο τεμπέλης πάντοτε βαρυφορτώνεται."
* "Ο κάττος τζι αν εγέρασεν τα νύσια που 'σιεν έσιει."
** Μετάφραση στη Δημοτική: "Ο γάτος, έστω κι αν έχει γεράσει, έχει τα ίδια νύχια όπως πριν."
*"Ο κάττος τζι' ο καλόηρος το ψάριν αγαπούν το"
* "Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει τζαι τα λία"
*"Ο κλέφτης τζιαι ο ψέφτης τον πρώτο γρόνο σιαίρουνται"
* "Όπου λαλούν πολλοί πετεινοί, αρκεί να ξημερώσει"
*"Ο κώλος ο τίτσιρος/αναβράκωτος είδεν το βρατζίν τζ’ εσιέστιν"
* "Όπου φτωχός τζ' η μοίρα του"
*"Ο νούρος του σιύλλου εν ισσιώννει"
* "Ότι αθυμάσε, χέρεσε"
*"Ο ξένος τζι' ο στραβός εν έναν"
* "Ο νούρος του σιύλλου εν ισσιώννει"
*"Ο πελλός θέλλει τον αντίπελλο του"
*"Ο ψηλός τρώει τα σύκα τζαι ο κοντός συκόφυλλα"
* "Ούλοι λέσιν τζαι πολέσιν, τζι ο πελλός τζι που πονεί"
* "Ο άδρωπος ο γυναξιής τρώει πάντα της κκελλές του"
* "Ο κωλος ο τιτσιρος ειδεν το βρατζιν τζ’ εσιεστιν"
* "Όμορφον μωρό στη σούσαν άνοστον στη γειτονιάν"
* "Ο ξένος τζι' ο στραβός εν έναν"
* "Ο κάττος τζι' ο καλόηρος το ψάριν αγαπούν το"
* "Όπως έστρωσες να τζοιμηθείς"
*"Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει τζαι τα λία"
* "Ο πελλός θέλλει τον αντίπελλο του"
* "Όποιος φκιάζεται σκοντάφκει"
* "Όποιος φατσίσει στο ανώβλιν θωρεί τζαι το κατώβλιν"
* "Όποιος φκιάζεται σκοντάφκει"
* "Ο κλέφτης τζιαι ο ψέφτης τον πρώτο γρόνο σιαίρουνται"
* "Όπου λαλούν πολλοί πετεινοί, αρκεί να ξημερώσει"
* "Ο ψηλός τρώει τα σύκα τζαι ο κοντός συκόφυλλα"
* "Όπου φτωχός τζ' η μοίρα του"
*"Ότι αθυμάσε, χέρεσε"
* "Ότι χορεύκω παίζε μου"
 
==Π==
* "Παπάς που λειτουρκεί δκυό εκκλησιές, της μιας γελά της"
** Ένας παπάς δυό εκκλησιές, τη μια την αφήνει αλειτούργητη: [Λέγεται ότι κάποιος κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα και σίγουρα αφήνει κάτι πίσω]
* "Παίζει τον πελλόν για να φκει σκάρτος"
*"Παίζε του γάρου λύρα να χορεύκει βύρα βύρα."
* "Παρα να συντηχάνεις καλύττερα να κλάνεις"
* "Παφίτην αναγιώνεις, χρυσάφιν νεκατώνεις"
* "Παφίτην αναγιώνεις , σκατζόσσυρον μερώνεις"
**Μην προσπαθείς να εκπαιδεύσεις Παφίτη (άνθρωπο καταγόμενο από την περιοχή Πάφου της Κύπρου), είναι ανώφελο και ακατόρθωτο όπως να εκπαιδεύεις σκάντζόχοιρο.
* "Παίζε του γάρου λύρα να χορεύκει βύρα βύρα."
* "Πέντε μίλια, δώδεκα ώρες"
*"Πε, πε εν να το πει τζι ο κώλος του"
* "Πέρα βρέχχει, στην Καραμανιά χχιονίζει"
** Μετάφραση στην Δημοτική: όταν κάποιος δεν καταλαμβένει τι του λέμε
* "Πέψε τον πελλόν τζαι λάμνε ταπισόν του"
** Μετάφραση στην Δημοτική: μην έχεις εμπιστοσύνη σε ένα τρελό
* "Πιάσε τον έναν τζαι φάκκα τον άλλον." Κανένας απο τους δυό δεν είναι καλύτερος απο τον άλλο, και οι δύο είναι του βλάκες.
* "Πρέπει να το 'σιει η κούτρα σου να κατεβάζει φτείρες"
*"Ππέφτουν τα ποξαμάθκια τζει που 'ν έσιει δόντια"
* "Που σου νέφκω, που παεις"
* "Πόθεν είσαι θκειέ; Κουτσιά εμαείρεψα"
** Όταν ρωτάς κάτι κάποιον και παίρνεις άσχετη απάντηση
*"Που σου νέφκω, που παεις"
* "Πε, πε εν να το πει τζι ο κώλος του"
* "Ππέφτουν τα ποξαμάθκια τζει που 'ν έσιει δόντια"
* "Πιάσε τον έναν τζαι φάκκα τον άλλον." Κανένας απο τους δυό δεν είναι καλύτερος απο τον άλλο, και οι δύο είναι του βλάκες.
* "Που στύλλο, στύλλο άνεση"
*"Πουλάς αέρα τζαι πιάνεις ριάλια"
*"Πουμπουρίζει γέρο, αστράφτει κοτζιάκαρη"
*"Πρέπει να το 'σιει η κούτρα σου να κατεβάζει φτείρες"
 
==Ρ==
 
==Τ==
*"Τα γέριμα τα κάτσαρα να μεν εκορακούσαν, τα λόγια τα παράξενα να μεν μου τα λαλούσαν "
* "Τα πολλά λόγια εν φτώσεια"
*"Τα μακρά κοντά εγινήκασιν"
*"Τα μαράζια πύρκους καταλυούν τζ' ανώγεια βάλλουν κάτω"
*"Τα πολλά λόγια εν φτώσεια"
*"Τάσσει φούρνους ποξαμάθκια"
*"Τάσσω τ' αμπέλια μου ν' αρμάσω τα παιθκιά μου"
*"Τζ' απού κοπεί ας μείνει"
*"Τζει που βρέσσιει φαίνεται τζει που σσιονίζει ασπρίζει"
*"Τζει που 'ννα απηήσει η τσούρα εννα πηήσει τζαι το ρίφι"
* "Τζείνος που ρέσσει τζαι εν λαλεί με γεια σου με καλώστον στο παναϊρι έπαρτον τζαι όσα σου δώκουν δώστον. Tζαι τζεινον που τον σιαιρετας τζαι εν σου πολοετε στο παναϊρι επαρτον να δεις πως εν πουλιεται" (δηλ¨τι αξιζει απο καποιον να πει ενα 'γεια')
*"Τζινούρκον είσαι κόσιηνο τζιαί που να σε κρεμάσω"
*"Τζοιμάσαι την νύχτα με τον στραό τζιαι το πρωί αλληθωρίζεις"
* "Τζιλούν το αφκό με την μαναβέλα"
*"Τι κάμνεις γέρο; Κουτσιά εμαίρεφκα"
*"Το έξυπνο πουλλί που την μούττη πιάνεται"
* "Το γέλιο της Παρασκευής, το κλάμα του Σαββάτου"
* "Το γινάτι φκάλει αμάτι"
* "Το λαμπρόν τζει που πέφτει κρούζει."
** Μετάφραση στη Δημοτική: "Η φωτιά καίει εκεί που χτυπά."
* "Το 'να σιέριν νυφκει τ' άλλο τζαι τα θκυό το πρόσωπο"
* "Το κρίμα εν πάστο κλίμα"
*"Το κρίμα εν πάστο κλίμα"
* "Το σσυλλί σου τζαι το παιδί σου όπως το μάθεις"
*"Το σσυλλί σου τζαι το παιδί σου όπως το μάθεις"
* "Τον Μάρτη ξύλα φύλαε, μεν κάψεις τα παλλούτζια"
*"Τον Μάρτη ξύλα φύλαε, μεν κάψεις τα παλλούτζια"
** Μετάφραση στην Δημοτική: τον Μάρτη κάνει κρύο και φρόντισε να φυλάξεις ξύλα, αλλιώς θα χρειαστεί να κάψεις τα παλούκια για να ζεσταθείς
*"Τον αλουπόν η τρύπα του εν τον εχώρεν τζαι τράβαν τζαι τριζοκολόκαν"
* "Τον αράπη τζαι αν τον πλύννεις το σαπούνι σου χαλάς"
*"Τον αράπη τζαι αν τον πλύννεις το σαπούνι σου χαλάς"
* "Του πελλού η απάντηση εν η σιωπή
*"Τον πελλόν τζαι τον μουττάτον ο θεός ημπρουμουτά τον"
* "Τον ποντικόν η τρύπα εν τον εφόρεν τζαι 'τραβαν τριζοκολόκα"
*"Του πελλού η απάντηση εν η σιωπή
* "Τζινούρκον είσαι κόσιηνο τζιαί που να σε κρεμάσω"
*"Τράβα με τζ' ας κλαίω"
* "Τα γεριμα τα κατσαρα να μεν εκορακουσαν, τα λογια τα παραξενα να μεν μου τα λαλουσαν "
*"Τρείς Ελιές τζαι Καμινάρκα τρώσιν μέστα κοφινάρκα"
* "Τον αλουπον η τρυπα του εν τον εχωρεν τζιε τραβαν τζιε τριζοκολοκαν"
* "Το 'ναν σιέριν νυφκει τ' άλλον τζαι τα θκυό το πρόσωπον"
* "Τάσσει φούρνους ποξαμάθκια"
* "Τα μακρά κοντά εγινήκασιν"
* "Τάσσω τ' αμπέλια μου ν' αρμάσω τα παιθκιά μου"
* "Το έξυπνον πουλλίν που την μούττη πιάνεται"
* "Τζει που βρέσσιει φαίνεται τζει που σσιονίζει ασπρίζει"
* "Τζοιμάσαι την νύχτα με τον στραό τζιαι το πρωί αλληθωρίζεις"
* "Τον πελλόν τζαι τον μουττάτον ο θεός ημπρουμουτά τον"
 
==Υ==
* "Ύστερα φέρνει ο φούρνος την πυρά"
 
<br />
Φακούν του παπά με τα πρόσφορα
 
* ″Φταίουν του τα ρουχα του″ ( λεγεται αυτος που ειναι ευεξαπτος )
== Φ ==
 
* Φακούν του παπά με τα πρόσφορα
*Φταίουν του τα ρούχα του ( λεγεται αυτος που ειναι ευεξαπτος )
 
==Χ==
* ΧωρειΧωρεί τον η τρυπατρύπα του βελονιουβελονιού ( οταν θελει κατι θα βρει τον τροπο να το πετυχει )
 
==Ψ==
*“ΨουμιάΨουμιά έν είχαμε τζαι ρεπάνια εγυρεύκαμε”εγυρεύκαμε
 
Μεταφραση{Δεν είχαμε τα βασικά και γυρεύαμε την πολυτέλεια}
Μεταφραση: Δεν είχαμε τα βασικά και γυρεύαμε την πολυτέλεια
 
==Ω==
Ανώνυμος χρήστης