Βλέπε και:  • Η ενασχόληση είναι γιατρός της φύσης Γαληνός
  • Ο διάβολος δεν πειράζει όσους βρίσκει καταλλήλως ενασχολούμενος