Επίκτητος

άρχαιος Έλληνας στωικός φιλόσοφος

Ο Επίκτητος 50-138 Κ.Ε. υπήρξε έλληνας στωικός φιλόσοφος.

Wikipedia logo
Wikipedia logo
Στη Βικιπαίδεια υπάρχει λήμμα σχετικό με:


  • Κοντά σε εμένα δεν υπάρχει κάποιος φίλος προτιμότερος από τον εαυτό μου.
  • Είναι αδύνατο για έναν άνθρωπο να μάθει ό,τι νομίζει πως ξέρει ήδη.