Βλέπε και:

Επαίτης στην Ιαπωνία (1712)  • Είναι ευκολότερο να γεμίσεις με χρήμα τα θυλάκια ενός σπάταλου, παρά ενός επαίτου Δημητρακόπουλος Π.
  • Η οκνηρία είναι το κλειδί της επαιτίας
  • Καλύτερα επαίτης ζων, παρά αυτοκράτορας θαμένος Λόουελ
  • Όποιος επαιτεί με δειλία, ενθαρρύνει την άρνηση Σενέκας
  • Όποιος ευεργετεί ζητιάνους, δημιουργεί περισσότερους από αυτούς, παρά ο τοκογλύφος
  • Προτιμότερο να είναι κανείς ζητιάνος, παρά απαίδευτος Διογένης
  • Τολμηροί ζητιάνοι προκαλούν απότομη άρνηση Κόλτον