Βλέπε και:
  • Ευλογία δεν είναι η αμοιβή της αρετής, αλλά η ίδια η αρετή Σπινόζα