Ιανουάριος

πρώτος μήνας του έτους στο Ιουλιανό και το Γρηγοριανό ημερολόγιο