Ιερώνυμος Αποστολίδης

  • Μελέτα καλά το τέλος του βίου. Μελέτα τη ματαιότητα και το σύντομο της εδώ ζωής