• Ελευθερία ίσως θα πει ισορροπία του εσωτερικού μας κόσμου με τον εξωτερικό. Εάν ξεπερνά ο πρώτος, γινόμαστε αντικοινωνικά στοιχεία. Εάν ο δεύτερος, γινόμαστε σκλάβοι.
  • Το να μπαίνουν όλα σε ισορροπία είναι καλό, το να μπαίνουν σε αρμονία είναι καλύτερο.