Βλέπε και:
  • Δεν υπάρχει χειρότερος κουφός από εκείνον που δεν θέλει να ακούσει
  • Ποτέ σου να μην πιστέψεις πως η ισχυρογνωμοσύνη είναι ανώτερη από τη λογική σκέψη. Αισχύλος
  • Ποτέ σου να μην πιστέψεις πως η ισχυρογνωμοσύνη είναι ανώτερη από τη λογική σκέψη. Αισχύλος