Κακώς οικείσθαι την πόλιν ταύτην

Εξαιτίας κακοδικίας και πολυνομίας

ΑποφθέγματαΕπεξεργασία

  • Τα γε πλήθη καὶ τὰς ἀκριβείας τῶν νόμων σημεῖον εἶναι τοῦ κακῶς οἰκεῖσθαι τὴν πόλιν ταύτην· ἐμφράγματα γὰρ αὐτοὺς ποιουμένους τῶν ἁμαρτημάτων πολλοὺς τίθεσθαι τοὺς νόμους ἀναγκάζεσθαι. Αρεοπαγητικός (Ισοκράτης) εδ. 40
  • τῶν νυνὶ τούτων αἰτιῶν ἐπάγοι τις Σωκράτει πείθων ὑμᾶς ὡς ἀνάγκη κακῶς οἰκεῖσθαι τὴν πόλιν μὴ τούτου δόντος δίκην.Σωκράτους Απολογία (Λιβάνιος)