Βλέπε και:
  • Κανένα μην καταδικάσεις χωρίς να τον έχεις από πριν περάσει από ανάκριση. Άγνωστος
  • Ο εγωισμός μας υποφέρει ευκολότερα την επίκριση των τάσεών μας, παρά της γνώμης μας Λα Ροσφουκό