• Βασιλέας που βάζει θεμέλια της καταπίεσης, υπονομεύει τη βάση της ίδιας της δύναμής του Σααδή