Κοζάνη

Πόλη της Μακεδονίας, Ελλάδα

Η Κοζάνη είναι πόλη της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

  • Τι Κοζάνη τι Λωζάνη.