Βλέπε και:

Το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο
  • Η θεραπεία των κακών του κοινοβουλευτισμού δεν δύναται να ζητηθεί από την εγκατάλειψη των δημοκρατικών αρχών.
  • Ο κοινοβουλευτισμός είναι η ασφαλέστερη δικλείδα, που εμποδίζει τα ισχυρά άτομα του έθνους να προκαλούν καταστρεπτικές εκρήξεις.