Ο κοκκινολαίμης είναι ένα είδος πτηνού.

Κοκκινολαίμης

ΑποφθέγματαΕπεξεργασία

Καθώς βαδίζει ο χρόνος
και προχωρεί ο χειμώνας
κι η τραχηλιά του κοκκινολαίμη
στρέφει στο πιο σκούρο
σαν τα κυκλάμινα — Γιώργος Σεφέρης, “Νότες” για ένα ποίημα