Μάχη

μέρος ενός πόλεμου που ορίζεται καλώς ως προς τη διάρκεια, περιοχή και εμπλεκόμενες δυνάμεις

Βλέπε και:  • Η έννοια του μαχητή συγχέεται με το θάνατο και την καταστροφή. Αυτοί που θέλουν ανταγωνισμούς, κάνουν ένα τερατώδες σφάλμα. Ο αφανισμός, ο θάνατος και η καταστροφή είναι οι μεγαλύτερες αμαρτίες του ανθρώπου. Το πραγματικό καθήκον του μαχητή είναι να αποτρέπει τις σφαγές -είναι η τέχνη της ειρήνης, η δύναμη της αγάπης Ουεσίμπα Μοριχέι