Μανουήλ Β' Παλαιολόγος

Ο Μανουήλ Β' Παλαιολόγος υπήρξε αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από το 1391 έως το 1425. Περί το 1383-1387 βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη όταν αυτή πολιορκείτο από τους Τούρκους. Εκεί εκφώνησε ομιλία καλώντας τους Θεσσαλονικείς να αγωνιστούν για την υπεράσπιση της πόλης.

Αποσπάσματα

Μνημονευτέον υμίν εστίν ότι Ρωμαίοι εσμέν, ότι η Φιλίππου και Αλεξάνδρου υμίν υπάρχει πατρίς και ως τούτοιν τοιν γενοίν τοις διαδόχοις ώσπερ τις κλήρος έλαχε κατιών επί μακρού διαρκής το εφ' ούς αν των πολεμίων παρατάξωνται, ...[1]

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία