Βλέπε και:  • Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κακό από τη μητρυιά Αρχαίο ρητό
  • Η μητρυιά είναι εχθρά των παιδιών του προηγούμενου γάμου, δεν υστερεί δε της έχιδνας Ευριπίδης