ΔΕπεξεργασία

  • Μηδενί δίκην δικάσεις αμφοίν (των δυο μερών) τον μύθον (λόγο) ακούσεις. Φωκυλίδης

EΕπεξεργασία

  • Ένοχος ένοχον ου ποιεί.

ΜΕπεξεργασία

ΠΕπεξεργασία

ΣΕπεξεργασία

ΧΕπεξεργασία