Ούγγρικες παροιμίες

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Κατάλογος Ουγγρικών παροιμιών:


ΑΕπεξεργασία

 • Με κανόνι χτυπάει σπουργίτια.
  • "Ágyúval lő verebekre."
 • Όποιος σκάβει το λάκκο του άλλου, πέφτει ο ίδιος μέσα.
  • Aki másnak vermet ás, maga esik bele.
 • Αυτός που ξυπνάει νωρίς βρίσκει χρυσό.
  • Aki korán kel aranyat lel.
 • Η ευκαιρία κάνει τον κλέφτη.
  • "Alkalom szüli a tolvajt"


ΒΕπεξεργασία

ΓΕπεξεργασία

ΔΕπεξεργασία

 • Δεν είναι ό,τι λάμπει χρυσός.
  • Nem mind arany, ami fénylik.
 • Δεν θροΐζει η φτέρη αν ο αέρας δεν την φυσάει.
  • Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.

ΕΕπεξεργασία

ΖΕπεξεργασία

ΗΕπεξεργασία

ΘΕπεξεργασία

ΙΕπεξεργασία

ΚΕπεξεργασία

ΛΕπεξεργασία

ΜΕπεξεργασία

 • Μην αναβάλλεις τίποτα για αύριο που μπορεί να γίνει σήμερα.
  • Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra.

ΝΕπεξεργασία

 • Το χρυσό δεν πιάνει σκουριά
  • "Nem fog aranyon a rozsda."
 • Δεν θερίζει πάντα όποιος σπέρνει.
  • "Nem mindig az arat, aki vet."

ΞΕπεξεργασία

ΟΕπεξεργασία

 • Οι λέξεις πετούν μακριά, αλλά τα γραπτά μένουν.
  • Szó elszáll, írás megmarad.
 • Ο τρόπος που χαιρετάς κάποιον καθορίζει πως θα σε καλωσορίσει.
  • Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.
 • Όποιος δεν φουσκώνει, δεν έχει φόβο να σκάσει (Ουγγρική παροιμία)

ΠΕπεξεργασία

ΡΕπεξεργασία

ΣΕπεξεργασία

ΤΕπεξεργασία

ΥΕπεξεργασία

ΦΕπεξεργασία

ΧΕπεξεργασία

ΨΕπεξεργασία

ΩΕπεξεργασία
Σύνδεσμοι Βικιφθεγμάτων: Κατηγορίες - Θέματα - Παροιμίες - Άνθρωποι